Đêm nhạc Việt Anh – Dòng sông lơ đãng vẫn trôi

Cuối cùng, việc tổ chức một đêm nhạc cho riêng mình đã thoát khỏi danh sách “chưa bao giờ” của nhạc sĩ Việt Anh. Có thể nói, với những khán giả đã yêu mến anh trong hơn 20 năm qua, đêm nhạc Dòng sông lơ đãng như một sự đền bù quá muộn màng. Nhưng