Đi chơi một mình!

Nhóm bạn nữ bốn người ngồi lại quanh bàn cà phê. Trong nhóm có một chị đã lâu ba người kia không gặp bởi chị này bận… đi chơi liên tục, và chủ đề của họ xoay quanh nội dung “khi phụ nữ đi chơi một mình” bởi chị này cho biết luôn đi chơi