Nét cổ Hiên Vân

Làng quê ở Hiên Vân thuộc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh hiện không còn là một không  gian thuần cổ. Những ngôi nhà hiện đại, những nét chắp vá xưa có nay có cũng như những không gian cổ ngoại lai, giả cổ đã khiến cho Hiên Vân ít nhiều thay đổi từng ngày,