Những dòng sông đang “hấp hối” ở Thủ đô

Dọc nguồn các con sông trong nội đô như sông Tô Lịch, sông Kim Giang, sông Nhuệ…ngày càng ô nhiễm, nước không chảy được do rác thải công nghiệp. Dọc nguồn các con sông trong nội đô như sông Tô Lịch, sông Kim Giang, sông Nhuệ… có một hiện trạng đáng buồn đó là tại