Lạ lẫm Paris giữa trùng khơi

Người Pháp chưa từng đặt dấu ấn thực dân trên xứ Nam Dương, nhưng lạ thay có một miền đất được vinh danh là Paris xứ Java ở quốc đảo này. Tôi đến Bandung lúc còn chưa biết đến hương danh, rồi thấy đúng thiệt – dù khác xa Đà Lạt mình, một Paris phương