Tặng thiết bị, máy móc trị giá 1 tỉ đồng, bệnh viện FV chung tay phục vụ Thường trực Ban chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19

Với mong muốn được góp sức, sát cánh cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 8/6/2021, Bệnh viện FV đã trao tặng trang thiết bị và máy móc phục vụ Thường trực Ban chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19 trị giá 1 tỉ đồng.

Từ khóa: , , , ,

Gửi bình luận: