Phát bệnh hen trễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu này cho thấy cần phải theo dõi đặc biệt những bệnh nhân hen phát bệnh trễ vì họ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh bệnh tim mạch. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học Wisconsin (Hoa Kỳ) xác nhận mối liên quan giữa hen suyễn và bệnh tim mạch.