Thời trang dành cho những phụ nữ ghét mua sắm

M.M. LaFleur đã thành công khi bán thời trang công sở cho những phụ nữ bận rộn, muốn có hình ảnh tuyệt vời nhưng lại thách đố các định kiến về thời trang. “Tôi thấy chán ngấy với định kiến rằng phụ nữ luôn bị ám ảnh chuyện mua sắm”, đó là suy nghĩ của