Lỗ tai “lão Trư”

Ở vùng nông thôn miền Tây Nam bộ, mỗi khi có lễ nghi quan trọng, người dân thường mua đầu heo về nấu cháo cúng người khuất mặt. Khi ấy, lỗ tai heo sẽ được chế biến thành nhiều thứ “mồi” hấp dẫn để nhâm nhi với ly rượu gạo ấm nồng. Lỗ tai “lão