Thế giới ảo và lòng tự trọng tổn thương thật

“Nếu bạn không xinh trai/xinh gái, nếu bạn không ăn ngon mặc đẹp, nếu bạn không có chồng/bồ đại gia, nếu bạn không đi khắp thế giới và nếu…” thì bạn nên đóng tài khoản mạng xã hội hoặc là bạn sẽ bị “thần kinh”…!”. Đó là một trạng thái rất thật vào một buổi