Đâu là Kế hoạch quyền năng và Khách hàng quyền lực nhất?

Hội thảo với thông điệp “Cải tiến hoặc bị triệt tiêu” sẽ tập trung các vấn đề chính trên lĩnh vực kinh doanh chăm sóc da tiềm năng và nhiều thách thức như: Tận dụng lợi thế từ ngành công nghiệp thẩm mỹ; Ngừng bận rộn và bắt đầu làm việc hiệu quả; Kế hoạch quyền năng và Khách hàng quyền lực nhất.

Đăng ký tham dự hội thảo, truy cập  http://dermalogica.com.vn/

hoặc hotline: 097 215 0187 (Ms. Ngọc Anh)

Trang Nguyễn /TT do Dermal Essentials cung cấp