Raymond Weil gắn liền với âm nhạc và hoạt động từ thiện.

 

VH1 Save The Music Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc khôi phục chương trình giáo dục về nhạc cụ trong hệ thống trường tiểu học cũng như trung học công lập tại Mỹ, đồng thời giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc, đây được xem như là một phần trong giáo dục toàn diện ở trẻ em.

The Noteworthy Series là một cơ hội hoàn hảo giúp Raymond Weil nâng cao hình ảnh thương hiệu với sự gắn bó thật sâu sắc với âm nhạc cũng như những hoạt động từ thiện.

Người gửi: Trang Nguyễn

Nguồn: Raymond Weil