Banteay Chmar với những điêu khắc lạ

Trong 1.800 đền đài thời kỳ Angkor được xây dựng qua 27 triều vua, vẻ đẹp điêu khắc của Banteay Chmar nay vẫn còn là ẩn số chưa được giải đáp. Ngôi đền còn lưu lại khá nhiều những nét điểu khắc được xem là độc đáo nhất của thời kỳ Angkor.   Thần Vishnu