Chống béo phì hiệu quả từ loại quả được y văn kim cổ ca tụng

Bí đao thuộc họ bầu bí, Đông y gọi là đông qua, có vị ngọt, tính hàn, vào các kinh phế, vị, bàng quang, tiểu tràng, không có độc tính. Tác dụng của bí đao Bí đao là một thức ăn được y văn kim cổ ca tụng nhiều về công năng lợi tiểu, tiêu