Rèn luyện não bộ cách học nhanh và nhớ lâu

Con người có thể tăng cường trí nhớ và các hoạt động tư duy bằng cách thường xuyên rèn luyện não bộ.  Theo Lifehack, các nhà nghiên cứu cho biết, rèn luyện não bộ là cách hiệu quả giúp tăng cường khả năng tiếp nhận thông tin và ghi nhớ. Dưới đây là một số