Cổ hũ khóm Cầu Đúc xào tép

Cổ hũ khóm có thể làm được nhiều món ngon. Cổ hũ khóm về các chợ Cần Thơ là từ Cầu Đúc – một nơi có thương hiệu khóm Cầu Đúc nổi tiếng.   Khóm Cầu Đúc Hậu Giang đã trở thành thương hiệu từ năm 2006, khi nó gần 80 tuổi ở khu vực