Xao lòng với chùm ảnh cỏ cây mùa khô hạn

Nắng nóng, cỏ cây cằn cỗi, xác xơ, những bông hoa lụi tàn trong nắng. Rồi mùa sau hoa lại nở, cây cối lại xanh tươi khi những giọt mưa bắt đầu rới xuống. Chờ đến ngày hứng mưa, cây thiếu nước, lá vàng lìa cành, hoa rũ cánh, một chút xao lòng, một chút