Đừng nên lấy nhau vì quá cô đơn…

Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào. Đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được, chung sống là một thử thách to lớn thế nào. Đừng lấy nhau chỉ vì… Yêu nhau. Tình yêu, thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc.