Giận con rận, đốt cái áo

Thông thường, ta có xu hướng xử lý vấn đề theo cách “giận con rận, đốt cái áo”, có nghĩa là ta vội vàng muốn giải quyết ngay điều gì đó nên ta… buộc phải hy sinh. Theo đó, ta quyết định bỏ luôn cái mà lẽ ra cần giữ lại, cái chẳng có tội