Trước tuổi 30, bạn nhất định phải có 15 cột mốc trong sự nghiệp này

Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng: “Mình sẽ làm việc đến năm 80 tuổi?”. Oliver Sacks, giáo sư thần kinh học tại Đại học New York, đã chia sẻ cuốn sách “The Joy of Old Age (No Kidding) (Tạm dịch: Niềm vui của tuổi già) với nội dung chân thực về cuộc