Murad đưa đoàn chuyên gia da liễu sang Dubai

Murad – một thuơng hiệu uy tín của bác sỹ hàng đầu tại Mỹ – đã tổ chức chuyến học tập và thăm viếng đất nuớc sang giàu nhất thế giới – Dubai vào ngày 25/9/2015 vừa qua. Đuợc biết, Murad là thuơng hiệu uy tín lâu năm tại Mỹ với 26 năm chăm sóc