Điểm danh 8 kiểu người đi đâu cũng gặp trên Facebook

Dám cá rằng list friend của bạn lúc nào cũng có bóng dáng của những người này luôn.  1. Biên tập viên tường thuật thời tiết Hay còn là con người của thời tiết. Sở dĩ gọi vậy bởi mỗi lần thấy cái tên đó hiện trên bảng newfeed là y như rằng kèm theo