Ngắm thác nước đang chảy bị đóng băng đẹp như cổ tích

Những thác nước lớn đang chảy bỗng dưng bị đóng băng hóa thành hàng trăm ngàn cột nhũ băng vô cùng tuyệt đẹp như trong những bộ phim .   Thác nước đóng băng xuất hiện ở vùng núi Thái Hành, Hà Bắc, Trung Quốc. Cảnh vật tuyệt đẹp và hiếm thấy.     Dãy