Nhắm mắt đưa chân vì toan tính

Không vượt qua được tác động của gia đình cùng những toan tính cá nhân, Hiên chấp nhận hy sinh mối tình đầu để ngã vào vòng tay người khác… Chẳng có một chút rung động nào, nếu không muốn nói là có phần coi thường Tân – một thanh niên đa tình, lại đua