Big C ký kết hợp tác với các doanh nghiệp địa phương

Trong khuôn khổ chương trình “Hội nghị chắp nối cung – cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối khu vực phía Nam – năm 2015” do Bộ Công Thương và UBND Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào sáng ngày 29/09/2015, đại diện Hệ