Hình như cái gì ở bờ vực của mất mát người ta mới tiếc, có phải không?

Anh không kịp nói với vợ rằng, chỉ khi về đến chiếc giường thân quen trong ngôi nhà, anh mới có được giấc ngủ say như chưa bao giờ say. Rằng trong suốt chuyến đi, anh vẫn nhớ vợ trong từng chi tiết nhỏ nhất và đơn giản nhất, về cái áo cô ủi sẵn,