Hồ nước chuyển hồng vào tháng 8 hằng năm

Cứ đến tháng 8 hằng năm, hồ nước Burlinskoye ở vùng núi Altai, Siberia, Nga lại chuyển sang màu hồng một cách bí ẩn. Hồ nước chuyển sang màu hồng vào tháng 8 hằng năm. Theo các nhà khoa học, nước trong hồ chuyển sang màu hồng là do các vi sinh vật sắc hồng