Ngày hội tư vấn hướng nghiệp đi vào chất

Quyết định tương lai là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời con người, nên tôi đã cùng con với hơn 15.000 ngàn em học sinh, phụ huynh đã tham gia “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh – Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại