Hooray – Trường mầm non song ngữ đầu tiên trường mầm non đầu tiên triển khai EQ như một môn học chính

Trường mầm non song ngữ Hooray là trường mầm non đầu tiên tại TP.HCM triển khai EQ như một môn học chính, nhằm bồi đắp cho trẻ các kỹ năng cuộc sống quan trọng và xây dựng nhân cách. Chương trình song ngữ vượt trội với 50% thời gian trẻ học và giao tiếp bằng tiếng