Những nhóm thực phẩm có thể gây lo âu và mất ngủ

Trước khi nhìn tủ thuốc gia đình, bạn hãy nhìn vào thành phần bữa ăn của mình. Bạn dễ bị hoảng hốt, lo âu hay bị khó ngủ? Bạn có thể đã thử các biện pháp giảm stress hay thậm chí dùng thuốc, nhưng bạn đã xem lại thành phần bữa ăn của mình? Bạn