Holiday 2020 – Estée Lauder có gì mới?

Khi những dấu hiệu chuyển mùa đang đến, khi những con đường được thắp sáng bằng hàng nghìn ánh đèn rực rỡ, những trung tâm thương mại được trang hoàng nổi bật, chính là mùa Lễ Hội đẹp nhất trong năm đã đến thật gần, bạn có kịp nhận ra? Mùa lễ hội năm nay,