Thách thức 10 loại mùi hôi với công nghệ Boom Boom Pow

Từ 17 đến 25/09, người dân tại 4 thành phố lớn trên cả nước (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ) đã cùng tham gia hoạt động nhảy tập thể trong chuỗi sự kiện “Đánh bay mùi hôi với Downy Boom Boom POW”. Chuỗi sự kiện “Đánh bay mùi hôi cùng Boom Boom Pow”