Nơi nào được nghỉ phép nhiều nhất thế giới?

Những người ra nước ngoài làm việc thường chuyển từ góc bàn làm việc này sang góc bàn làm việc khác cho dù môi trường làm việc mới có mới lạ đến đâu đi nữa. <img class=" aligncenter" src="http://static.bizlive.vn/uploaded/thanhha/2016_03_19/kerja_640x360_thinkstock_nocredit_fgdk.jpg?width=670&height=350&crop=auto&scale=both" alt="Nơi nào được nghỉ phép nhiều nhất thế giới?<br /> ” width=”670″ border=”0″ /> Ảnh minh