4 Kỹ thuật “Gieo Hạt” để nghiệp tốt phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng

Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong triết lý của Năng Đoạn Kim Cương, nhưng nó hàm chứa nhiều giá trị giúp bạn trải nghiệm được quyền năng của việc gieo hạt. Chúng ta vẫn thắc mắc rằng, tại sao những người “có vẻ không tốt” họ lại nhận lãnh được nhiều phước lộc đến