Người Việt thích mũi kiểu gì?

Từ lâu đời, các chuyên gia về tướng số luôn cho rằng dáng mũi thể hiện tính cách và vận mệnh của một con người, cộng với vị trí trung tâm của mặt nên mũi luôn được “ưu ái” chú ý đầu tiên trên gương mặt. Những dáng mũi phổ biến Tùy hình thái sóng