Đại Tá Nguyễn Hữu Quang – Một sĩ quan đa tài

Gặp anh! Không ai nghĩ rằng đây là 1 sĩ quan cao cấp của Quân Đội Việt Nam, mang quân hàm tới cấp Đại tá, mà nghĩ rằng đây là văn nghệ sỹ hoặc người từng sống, làm việc lâu năm tại hải ngoại. Tiếp xúc với Anh bất cứ ai cũng bị thu hút