Nói dối – câu chuyện muôn thuở

Nói dối được xếp vào loại chuyện muôn thuở của loài người nếu không nói đó là một căn bệnh. Hậu quả của nói dối đôi khi vô thưởng vô phạt mà lắm lúc cũng tai hại chết người. Thử hỏi có ai trong cuộc đời chẳng bao giờ nói dối. Tôi nói dối vì

Hạnh phúc gia đình dễ bị tan vỡ bởi những lời dối trá của đàn ông

Muốn có một tổ ấm vẹn toàn thì đàn ông đừng nên nói dối, bởi vì hạnh phúc gia đình có thể bị giết chết bởi những lời dối trá của các anh. Nói dối – bạn là duy nhất Anh ấy nói rằng bạn là duy nhất, thế nhưng sau lưng lại có rất