9 trường đại học đào tạo nhiều CEO nhất nước Anh

Điều thú vị là không phải cứ trường đại học lớn và danh tiếng nhất của Anh thì sẽ đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai nhất. Trường Đại học Kinh doanh London. Emolument.com, trang web về dữ liệu cộng đồng mới đây đã phân tích dữ liệu từ 26.000 cựu