Việt Nam Quốc Tự – Công trình quan trọng của Phật Giáo Việt Nam

Dự án Việt Nam Quốc Tự là công trình kết hợp giữa nét kiến trúc truyền thống của Phật giáo Việt Nam và kết cấu theo hướng hiện đại. Tòa tháp được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2014 với quy mô rộng 11.000m2. Việt Nam Quốc Tự được thiết kế lại nhằm