Hành trình vượt qua rào cản tiếng Anh của bạn có giống như tôi?

Bạn đã bao giờ … Mất tự tin khi đứng trước một người nước ngoài dù đang ở trên chính đất nước mình? Cảm giác bất lực trong một tình huống cần sử dụng tiếng Anh dù chỉ ở mức độ giao tiếp cơ bản? Thấy lạc lõng trong một sự kiện mà ở đó