“Ai đã lấy miếng pho mát của tôi?” – Quyển sách “ân nhân“

Cách đây hơn 10 năm, tôi mới tốt nghiệp đại học, may mắn vượt qua hàng trăm ứng viên và được nhận vào làm việc trong một công ty mới thành lập nhưng phát triển rất nhanh. Đến khoảng trước năm 2010, công ty đã trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước,