Đi giày sai cách – tổn thương kéo dài

Những đôi giày có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ, khớp chân nếu bạn không sử dụng đúng cách. Theo Daily Mail, phụ nữ đi giày cao gót hơn 5 ngày mỗi tuần có bắp chân phát triển hơn 13% so với những người khác. Họ cũng có nguy cơ tổn hại gót chân,