Murad giới thiệu hội thảo về Stress và Maketing spa lần 7 tại Hà Nội

Tiếp nối thành công hội nghị Murad lần 6 tại TP.HCM, ngày 26/10/2015, Hội nghị Murad lần 7 đã diễn ra tại Tháp Hà Nội. Cũng vẫn là sự tham gia của cô Zaida Takeshita – giảng viên toàn của Murad về chủ đề Stress: Kẻ Thù Nguy Hiểm cho Sức Khỏe & Sắc Đẹp và ông Thomas

Murad tổ chức hội thảo với các chuyên đề hấp dẫn về Stress và Marketing cho spa chuyên nghiệp

Như thông lệ hàng năm, ngày 24/10/2015, tại TP.HCM, Murad USA kết hợp với Murad VN đã tổ chức 2 chuyên đề hấp dẫn dành cho các spa chuyên nghiệp – Stress: Kẻ Thù Nguy Hiểm cho Sức Khỏe & Sắc Đẹp và Marketing: Kỷ nguyên mới cho Spa. Mục đích của hội thảo nhằm