Cửa sổ tiết lộ tính cách, tài lộc và cả sức khỏe của gia chủ

Cửa sổ là nơi thu nạp ánh sáng và không khí vào nhà, đồng thời cũng là kênh liên hệ giữa cuộc sống của cá nhân với thế giới bên ngoài. Một nhà ở lành mạnh cần có nhiều khí trời và ánh sáng. Nếu nhà bốn mặt đều kín bưng không có cửa sổ