Chồng tốt là người luôn tử tế với vợ trong mọi hoàn cảnh

Người đàn ông trong bản lĩnh không phải ở chỗ ra oai ở bàn nhậu ra sao, đánh gục chiến hữu thế nào… mà người đàn ông bản lĩnh là khi biết dừng đúng lúc và từ chối những cuộc vui nhất thời chỉ để nói “Tao phải về nhà, vợ tao – cô ấy