ACB nhận giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam có dịch vụ khách hàng tốt nhất 2015”

  Vừa qua, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã được Global Financial Market Review (GFM) – cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về thị trường tài chính trao giải thưởng “BEST CUSTOMER SERVICE BANK VIETNAM 2015 – Ngân hàng Việt Nam có dịch vụ khách hàng tốt nhất 2015”. Đây là động lực quan