Khách sạn nổi trên biển có thể thay đổi hình dạng theo thời tiết

Khách sạn lấy ý tưởng từ những đốt sống, giúp người ngồi trong dễ dàng trôi theo dòng nước và nhìn cảnh vật xung quanh.     Khách sạn độc đáo có tên MORP, được thiết kế bởi kiến trúc sư Gianluca Santosuosso, 32 tuổi.     Khách sạn nổi trên mặt nước, có cấu