Tức giận – liều thuốc độc giết bạn chết sớm hơn

Vì thế, bạn cần có biện pháp hay phương pháp hữu hiệu để giảm thiểu sự tức giận.  1. Bạn tức giận khi nào? Tức giận là khái niệm mà nhiều người thường nhầm với bạo lực hay sự đe dọa. Tuy nhiên, trạng thái tâm lý này hoàn toàn khác và có thể kiểm