Willendrof được vinh danh “Thương hiệu uy tín chất lượng APEC 2015” tại Singapore

Ngày 18/4 vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Ánh Trăng với thương hiệu mỹ phẩm Willendrof đã được vinh danh tại Diễn đàn giao lưu Kinh tế – Văn hóa & Hợp tác đầu tư Việt Nam – Apec tại Singapore cho hạng mục “Thương hiệu uy tín chất lượng APEC 2015”.