Để đừng bị xa lánh…

Theo tờ The InfoPost, những ứng xử không thỏa đáng trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, nguyên nhân có thể khởi phát từ nhận thức hoặc từ sự mất cân bằng về tinh thần. Dưới đây là những hành vi, những ứng xử dù muốn dù không cũng đều dễ dàng đẩy ta